ประวัติความเป็นมา

“จากดินสู่ทอง การลงทุนที่คุ้มค่า”

บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ 2005) ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยดร.อมร บุญชัยณิชกุล (บุญชัย) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถด้านการลงทุน มากว่า 40 ปี ได้มองเห็นความสำคัญและอนาคตการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อที่ดินขนาดใหญ่เพื่อทำสวนเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลายแห่ง) เพื่อพัฒนาที่ดินที่ดูแลอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่ม และทำการแบ่งขายที่ดินเป็นแปลงๆ จัดสรรขายให้กับลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งแปลงเล็ก แปลงใหญ่ แบ่งออกตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อขายให้แก่นักธุรกิจที่จะทำโครงการจัดสรร, รีสอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ลูกค้า

อ่านทั้งหมด

ทองคำแท่ง ลายมาตรฐาน

ทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

ทองคำแท่งหลอม ลายมาตรฐาน 96.5 %

ขนาด 5, 10, 20, 50 บาท

ทองคำแท่งหลอม ลายมาตรฐาน 99.9 %

ขนาด 5, 10, 20, 50 บาท

บทความ

ทองคำแท่งเพื่อการลงทุน

^